1926 tarihli Osmanlı Resimli gazete, "Bir memleketin sokakları ahlakının, irfanının ve medeniyetinin göstergesidir" yazılı ön kapak, içinde Titanic haberli, 8 sayfa (pages)