1898 İstanbul (Konstantinopel) Kadıköy Üsküdar'da Karacaahmet mezarlığında mezartaşları, 15x10 cm photo (Kalın Karton - Thick carton)