Üzerinde Osmanlıca,‘’Denizli, Cami-i Cedid Mahallesi, Muhtar-ı Evveli, (1)341 (1925)’’ yazan, Osmanlı bronz mühür. R = 24 mm., h = 28 mm.