Üzerinde Ayyıldız görseli ve Osmanlıca ‘’Simav İğdiş Köyü İhtiyar Meclisi’’ yazan, ağaç saplı bronz mühür. R = 35 mm. h = 48 mm. Not: Avarız Defterlerine göre, XVII. yüzyılda Simav'ın idarî yapısında Kariye-i İğdiş, Çengi nahiyesine bağlı görülmektedir.