Üzerlerinde, ‘’I. Ordu / Muayene Olunmuştur’’ ve ‘’Tayinat? (Atama) Teftiş Komisyonu’’ yazan ve biri okunacak çok nadir 3 adet kurşun mühür lotu.