Üzerinde Osmanlıca ‘’Köprülüzade Hafız Mehmed ve Mahdumları, İstanbul Şubesi, Köprülü Han, No.: 25’’ yazılı, çok nadir mühür. L = 28 X 44 mm., h = 67 mm.Not: Köprülü Mehmet Paşa, IV. Mehmed tahta geçtiğinde henüz 7 yaşında olduğu için; Valide Kösem Sultan ve Valide Turhan Sultan’ın yönetimde söz sahibi olduğu bir dönemde Sadrazam olmuş ve arkasında birçok kalıcı eser bırakmıştır. Köprülü Han’da o ailenin eserlerinden olup mühür sahibi Köprülüzade Hafız Mehmed’de Mehmed Paşa’nın ahfadındandır. Köprülü Sokak Eyüpsultan semtinde olup, Köprülü Han’da Sirkeci’dedir.