Üzerinde ‘’T. C. 1923, Bursa İli Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü’’ yazan mühür. R = 37 mm., h = 28 mm.