Üzerinde Osmanlıca ‘’Temga-i Hilmi? / Mart (1) 324 (H. 1908/1909)’’ yazan, son derece nadir kurşun mühür. Not:Özel hayatı hakkında çok az bilgi olan ve ‘’Hilmi’’ ketebesini kullanan, Hâkkâk Hilmî Efendi’nin, Bahriye Nezâreti için hâkk etmiş olduğu mühürlerin mühür tatbiklerini içeren defterdeki en geç tarihli mühür baskısına dayanarak, H. 1341 / M. 1922-1923 tarihinde hayatta olduğu değerlendirilmektedir. Ref.: https://hattatlarsofasi.com/hakkaklar/hakkak-hilmi-efendi/.