1285 (1869) tarihli, Salname-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye, Orijinal cildinde ve iyi kondisyonda (sırt kısmında hafif bir yıpranma mevcuttur) 15x10 cm, 193 sayfa (pages)