1855 La Turquie Actuelle par A.Ubicini, Librairie de L. Hachette et Cie, Paris, 474 sayfa (pages) 17x11,5 cm..
An important book describing the reforms in Tanzimat (Reorganisation) During II. Mahmud Period… Ubicini spent 4 years in Turkey, worked as the secretary of the provisional government on behalf of the Ottoman Empire during the uprisings in Wallachia and Moldavia, spoke Turkish, and had close relationships with the leading families of the period, pashas, and the Palace. Ubicini personally witnessed the reforms accelerated by Tanzimat. In this book, he wrote his observations of this new period.

Fransız Ubicini 1846’da seyahate çıkarak İtalya, Yunanistan üzerinden İstanbul’a gitti (1847). 1848’de Bursa ve İzmir’e geçti. Aynı yıl Eflak ve Boğdan’da çıkan ayaklanmalar esnasında kurulan geçici hükümetin sekreterliğini üstlendi. Bu iki prensliğin Rus işgaline uğramasına ve Türk ordusunun Eflak’a girmesine tanık oldu. Sorun çözüldükten sonra İstanbul’a döndü ve Fuad Paşa’ya bilgi verdi. İstanbul’da bu ilk kalışı üç yılı buldu. 1855’te bir defa daha İstanbul’a geldi. Ubicini İstanbul’da geniş bir çevre edindi. Çeşitli ailelerle tanıştı ve onların konuğu oldu. Mustafa Reşid, Fuad, Âlî ve Ahmed Vefik paşalar gibi dönemin önde gelen devlet adamlarıyla irtibat kurdu. Türkiye’deki gelişmeleri, özellikle Tanzimat’la birlikte hızlanan yenilik hareketlerini yakından takip etti. Türkçe’yi edebî metinlere nüfuz edebilecek ölçüde öğrendiğinden Doğu kaynaklarını değerlendirebilecek donanıma sahipti. Yazar bu eserinde 1839 Tanzimat Fermanı’yla açılan yeni dönemdeki gelişmeleri ele almaktadır. Devletin yeniden yapılanması, kurumlar, saray, bürokratik ve askerî durum, günlük yaşam, Türkiye’de kadının konumu, gelenek ve görenekleri büyük ölçüde kişisel gözlemlerine dayalı anlatmaktadır.