1923 Türkçe Sarf ve Nahiv, Ahmed Cevad Emre, İstanbul, 1339 (Rumi) Efkafı İslamiye Matbaası, 3. sene , 424 sayfa, 20 x 14 cm