1928 Levazım Çantası, Mehmed Saim, İstanbul Ahmed Kamil ve Şeriki Matbaası, 387 + 2 sayfa, 22 x 14 cm