1909 Hayat-ı Hakikiye Sahnelerinden - Belki Ben Aldanıyorum (Resimli) Ahmed Rasim, İstanbul, 1325 (Rumi) Darü'l - Hayr Mürettiphanesi, 70 sayfa, 17 x 12 cm