Reklamcılık

1927 (La Publicite Modern - İlanat Fenni (İmzalı, Resimli) Abdi Tevfik, Türkiye'de reklamın gelişim seyrinde temel bir basamak İlanat Fenni; Türkiye'nin reklam derslerinde okutulmuş ilk kitabıdır.Modern reklamcılığın gelişim hikayesi için ilk kaynaktır.İstanbul, Kader Matbaası , 127 Sayfa , 19 x 13 cm