Savaş - Askeri

Ankara (Angora) English Detention Camp, English officers in front of the government house (İngiliz Esir kampı ve İngiliz yetkililer) Prisoners Camps: Turkey No:1 (Uluslararası Kızılhaç komitesi tarafından bastırılmıştır)