Savaş - Askeri

Çankırı (Kiangheri) İngiliz kampında esirler - English detention Camp, groupe of prisoners / Prisoners Camps: Turkey No:3 (Uluslararası Kızılhaç komitesi tarafından bastırılmıştır)