Aviation

Kayseri - X ile gösterilen yer için "Tayyare Fabrikası hangarları" notu düşülmüş - Hayri ve Sait Foto Zafer Kayseri kaşeli