Savaş - Askeri

İlk Dışişleri Bakanı Bekir Sami Kundu, Ed.Mastorakis Freres Constantinople