Albania (Arnavutluk) Osmanlı dönemi Tirana - Kadın tip, Ed. Guga E.Shoku