Military - War

1912-13 Balkan War (Balkan Savaşı) Lutte Sanglante pres Adrianople (Edirne yakınında kanlı muharebe) 1912 Sophia Bulgaria olarak pullu postadan geçmiş