Edirne (Andrinople) Yalaniz Guioz, 1904 Adrianopel damgalı