Military - War

1912 Balkan War (Balkan Savaşı) Osmanlı ve Balkan Devletleri savaş sahnesi (War Scene) 1912 pullu postadan geçmiş