Military - War

Balkan War (Balkan Savaşı) Bulgar ve diğer Balkan devletleri Osmanlıya nişan almış, nadir kartpostal