Military - War

1908 Meşrutiyetin ilanından sonra Sultan Abdülhamid ilk selamlığa gidiyor, MJC