Military - War

I. Dünya Savaşı (WW1) Kartal ve Türk, Alman, Bulgar ve Avusturya bayrakları, ittifak kartpostalı