Military - War

I. Dünya Savaşı (WW1) Türk, Alman ve Avusturyalı çocuklar müzik çalıyor, 1915 postadan geçmiş