Military - War

I. Dünya Savaşı (WW1) Said Halim Paşa (Sadrazam) ve diğer yüzünde “İstanbul" görünümü sansür kaşeli