Military - War

28 Nisan 1909 (31 Mart Olayları) İstanbul Yıldız Parkı'nda bulunan Niazi bey'in fedaileri