Military - War

İstanbul (Constantinople) 1909 Sultan Mehmed Reşad'ın tahta çıkış için kılıç törenine gidişi, MJC