Military - War

İstanbul (Constantinople) Bulgar Kralı 1.Ferdinand (Bulgaria) İstanbul'da askeri törende, FAC