Military - War

1909 tarihli pullu postadan geçmiş, Türk Parlementosunun içini gösteren ve aynı kişiye sıralı gönderilen 2 kartpostal. (S.M.S Le Sultan)

1) II. Meşrutiyet'in ilanından sonra tekrar açılan Meclis-i Mebusan'ın ilk oturumunda vekiller Sultan II. Abdülhamid'in gelmesini beklerlerken.
2) Sultan II. Abdülhamid'in meclise gelmesinin ardından onu ayakta selamlayan mebuslar.