NAVY / Military - War

Kaiser Wilhelm'in SMS Goeben (Yavuz) gemisi ziyaretinde Enver Paşa (arkası dönük)