Visit of Kaiser Wilhelm

1898 Kaiser Wilhelm'in Kudüs (Jerusalem) ziyareti sırasında heyet tarafından karşılanışı Erlöserkirche'nin anahtarının Kaisere teslimi.