NAVY

Alman Denizcilik şirketi, Hamburg Amerika Linie'nin PRESIDENT GRANT gemi kartpostalı, 1902 pullu postadan geçmiş