NAVY

Osmanlı Donanması - 1950'ler basımı, 1864 Osmanieh gemisi, Photo Toulon