Military - War

1912 Balkan Savaşı (Balkan War) Reşid Pacha & Loulebourgas (Lüleburgaz'dan çekilme öncesindeki savaş) yazılı çikolata kartı