İstanbul (Salut de Constantinople) Fes satıcısı, tresor poste damgalı