İstanbul (Constantinople) Yıldız'da Hamidiye Camii, taş baskı, Ed.Max Fruchtermann