Turkish Coffee

İstanbul (Constantinople) Türk kahvesi ve askerler, Ed.Römmler Jonas