Banking

İzmir (Smyrne) Kordon, Osmanlıca ''Memalik-i Şarkiye Fransız Bankası'' yazılı tabela, çok nadir