İstanbul Kadıköy Moda Koço ve Yalı restaurantları, 9x6 cm