İstanbul (Constantinople) Kadıköy Haydar Paşa Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Askeri Tıbbiye), Ed. Kunodi