Military - War

1934 İstanbul Maçka Topçu Mektebi (Şuan da İstanbul Teknik Üniversitesi alanında), 12x9 cm