NAVY

1932 Sömestır tatili münasebeti ile askeri talebelerin Nilüfer vapuru ile İstanbul' a seyahatleri