NAVY

Osmanlı dönemi İstanbul (Constantinople) Boğazda Romen gemisi (Maritime Roumain), haliyle