NAVY

Osmanlı dönemi Mesudiye savaş gemisi sancak alırken, Donanma-yi Osmani ve Muavenet-i Milliye Cemiyeti Merkezi Umumiyesi yazılı kartpostal