Military - War

Osmanlı dönemi Edirne, Balkan savaşı top bataryası, Ed. D. Bajdaroff