Military - War

İstanbul (Salut de Constantinople) Sultan Abdülhamit selamlığa giderken