Osmanlı dönemi Çanakkale Biga hükümet konağında gayrimüslimler, madalyalı paşalar ve bando mızıka alayının bulunduğu tören, 27x22 cm