Osmanlı dönemi Kamer fotoğrafhanesi Babali caddesi Constantinople kaşeli, anne-kız tip fotoğraf, 16,5x11 cm